Новини
Министъра на здравеопазването въведе извънредна епидемична обстановка в страната от 14.05.2020 г.
15.05.2020
Със Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. Министъра на здравеопазването - Кирил Ананиев въведе извънредна епидемична обстановка в страната от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас
05.05.2020
На 3 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти,...

Заповед на министъра на здравеопазването, с която се разрешават посещенията на градски паркове и градини  
29.04.2020
Уважаеми жители на Община Рудозем,Уведомяваме Ви, че министъра на здравеопазването издаде Заповед РД-01-239/26.04.20, с която се разрешават посещенията на градски паркове и градини на следните лица:  -...

Стартира Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Рудозем“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, финансирана от Агенция за социално подпомагане.
29.04.2020

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасния сезон в област Смолян през 2020 г.
22.04.2020

Обявления
ОБЯВА
27.05.2020
Приложение към обява

ОБЯВА
20.05.2020
      Уведомяваме Ви, че със Заповед №208/15.05.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.Заповед №208/15.05.2020г.ПУП-ПРЗ...

ОБЯВЛЕНИЕ
20.05.2020
  Уведомяваме Ви, че в Оба гр. Рудозем е представен Подробен устройствен план (ПУП) - Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217, за който е...

ОБЯВА
20.05.2020
Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №210/15.05.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за УПИ I-озеленяване и УПИ II в кв.22a по...

ОБЯВЛЕНИЕ
15.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Община Рудозем, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ