Новини
Информация относно ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
27.04.2023
Информация относно ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, може да намерите на следния ЛИНК

ОБЯВЕН ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
14.03.2023

Обилните валежи и снеговалежи - причина за разрушения, застрашаващи живота и здравето на населението, имуществото и околната среда на територията на Община Рудозем
30.01.2023
Поради обилните валежи на територията на Община Рудозем и множеството сигнали от кметове на населените места, общински съветници и граждани за настъпили щети върху обществената...

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
20.01.2023

Без промяна в размера на местните данъци и такса смет в Община Рудозем
11.01.2023
Уважаеми жители на Община Рудозем, Информираме Ви, че по предложение на кмета д-р. Румен Пехливанов, Общински съвет – Рудозем прие решение, съгласно което през 2023 г....

Обявления
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
02.06.2023
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ г.
02.06.2023
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ОБЯВА
23.05.2023
Решение №471 на Общински съвет – Рудозем / 02.05.2023 г.

ОБЯВА
04.05.2023
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-113/03.05.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за имоти с идентификатори 63207.502.184,...

ПОКАНА
25.04.2023