Новини
Безплатни изследвания за рак на дебелото черво
25.04.2024
До края на юни всички жени и мъже на възраст 50 – 74 години (както и хора на друга възраст с фамилна обремененост), имат възможност...

Тестват системата за ранно предупреждение при бедствия и въздушна опасност на 01.04.2024 г.
28.03.2024
Информираме гражданите на Община Рудозем, че във връзка с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия...

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН!
18.03.2024

Община Рудозем проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“
14.03.2024
Днес в Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини...

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ"
27.02.2024
Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем ще...

Обявления
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Рудозем, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията
17.05.2024
Достъп до файла е наличен на следната връзка: Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Рудозем, по реда на чл. 127,...

СПИСЪЦИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ЗАКУПУВАНЕ НА СКЛАД ОТ ТП "ДГС СМИЛЯН" ЗА 2024 г.
09.05.2024
Списък с. БориеСписък с. БърчевоСписък с. Бяла рекаСписък с. ВитинаСписък с. Войкова лъкаСписък с. ГрамадеСписък с. ЕлховецСписък с. ИвановоСписък с. КоритатаСписък с. МочуреСписък с. ОгледСписък...

ОБЯВА
08.05.2024
 Решение №61 на Общински съвет – Рудозем от 29.02.2024г.

ОБЯВА
08.05.2024
 Заповед №РД-160 от 07.05.2024г.

ОБЯВА
07.05.2024
 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат