Заседания

Заседаниe №20/31.03.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
30.03.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  и чл. 71а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на двадесетото извънредно онлайн заседание на 31.03.2021 г. // от 16:00 при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    Информация за изпълнение решения № 36/31.01.2020 г. и №145/10.12.2020 г. на Общински съвет  Докл: Кмет на Община Рудозем  Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Рудозем 2021-2027 г. /ПИРО/ /вх. № 46/16.03.2021 г./        2.1. План за развите на...

Заседаниe №19/25.03.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
19.03.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 71а, ал. 1 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на деветнадесетото редовно заседание на 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа , което ще се проведе в онлайн форма при следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет през 2020 год. /вх.№ 58/18.03.2021 г./ Докл: Кмет на Община Рудозем Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Рудозем 2021-2027 г. /ПИРО/ /вх. № 46/16.03.2021 г./2     2.1. Приложения - ПИРО Докл: Кмет на Община Рудозем   Кандидатстване на  Община Рудозем с проектно предложение "Канализация за...

Заседаниe №18/11.02.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
05.02.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на осемнадесетото редовно заседание на 11.02.2021 г. /четвъртък/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Състояние на престъпността и обществения ред в район Рудозем, Микрорайон 2 /вх. №24 /28.01.2021 г./  Докл: Началник РУ-МАДАН  2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет през 2020 год.   Докл: Кмет на Община Рудозем3. Отчет за работата на Общински съвет и неговите комисии през 2020 год. /вх.№25/05.02.2021 г/ Председател на Общински съвет- Рудозем 4. Определяне на общата...

Заседаниe №17/27.01.2021 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.01.2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на седемнадесетото редовно заседание на 27.01.2021 г.  /сряда/ от  15:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния          Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Приемане на План за работа на Общински съвет- Рудозем за 2021 г./вх. № 02/06.01.2021 г./  Докл: Председател на Общински съвет-Рудозем   Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през 2020г. /вх. №11/14.01.2021/ Докл: Началник РСПБЗН   Приемане на Правилник за изменение и допълнение...

Заседаниe №16/30.12.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.12.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на шестнадесетото редовно заседание на 30.12.2020 г. /сряда/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Приeмане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Рудозем./вх. № 181/22.12.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем     Приeмане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията...

Заседаниe №15/18.12.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
17.12.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петнадесетото извънредно заседание на 18.12.2020 г.  /петък/ от 17:15 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Одобряване на Устройствена план-схема на обект "Дъждовна канализация на кв. "Възраждане" в гр. Рудозем/вх. № 180/14.12.2020 г./  Докл: Кмет на община РудоземПротокол 15    Заседанието ще може да се наблюдава чрез платформата за видеоконференции тук

Търсене