Контакти

Община Рудозем

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15                              
п.к. 4960

Електронна поща:
oba@rudozem.bg

Телефони:

Централа 0306 99199
За да се свържете с желания служител наберете номера на централата и след това вътрешен номер, или директен номер 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Гл. експерт "Канцелария на кмета"   вътр. 110, директен 0306 99199
Деловодство Вежиха Ефельова вътр. 105, директен 0306 99212
Зам.-кмет на Община Рудозем Добромир Шевелиев вътр. 102
Секретар на Община Рудозем инж. Милен Вълчев вътр. 104
Директор Дирекция "ПНО, Обществени поръчки, Образование, Култура, Здравеопазване и СД" Красимира Боюклиева - Кубинска вътр. 108
Директор Дирекция "ФСД и Бюджет" Севдалин Странджалиев  вътр. 117
Директор Дирекция "ТСУ" Малинка Георгиева вътр. 111
Гл. счетоводител  Милена Русева вътр. 107, директен 0306 99250
Началник отдел "Планиране и разработване на проекти"  Сава Гърбелов  вътр. 116
Мл. юрисконсулт и ЗОП Салвет Брахъмов вътр. 113
Общинска собственост Елена Димовска вътр. 118
ГРАО Зедиха Молабрахимова вътр. 122, директен 0306 99105
Местни данъци и такси Николай Сираков 
Каса                    
вътр. 109
вътр. 115
Гражданска защита Антон Бозов 0879087774
Дежурен ОбА   0896 662761

 

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат