Кметство Оглед
Кметски наместник - Николай Бисеров Руменов
тел. 0899 911 214

E-mail: kolio4057@abv.bg

4972 с. Оглед