Кметство Оглед
Кмет - Николай Бисеров Руменов
тел. 0899 911 214

E-mail: ogled@rudozem.bg

4972 с. Оглед

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат