ОУ "Христо Ботев" - с. Елховец
Директор: Митко Минчев
Интернет сайт на училището: http://www.daskalo.com/ouhristobotevelhovec
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат