Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Покана за участвате в заседание на създадения Общинския комитет по климата (ОКК) - Рудозем в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат" 10.07.2023
17.11.2023

Проведе се първото заседание на Общинския комитет по климата – Рудозем
12.09.2023

Община Рудозем проведе начална пресконференция по Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат"
10.07.2023

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА
21.06.2023
ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
01.05.2023
Одобрен е проект на Община Рудозем: „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат”       На 28.04.2023 г. Кметът на община Рудозем д-р Румен Пехливанов подписа Административен договор № BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 с Министерство на околната среда и водите, финансиран от оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004 с наименование „Открита покана № 3 „Климат“  Наименование на проекта: „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат