Информация и материали за "Избори за Народно събрание 2021 г."
Заповед №70/08.02.2021 г. - относно: Адрес и обхват на секции
Заповед №75/15.02.2021 г. - относно: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
Покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на СИК
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Заповед №101/23.02.2021 г. - относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали
Заповед №127/01.03.2021 г. - относно: Образуване на секция за гласуване на лица в неравностойно положение
Заповед №130/04.03.2021 г. - относно: Промяна в нахождението на избирателна секция №222700010 - с. Грамаде
Покана, относно провеждане на консултации за определяне състава ПСИК
Списък на заличените лица
Покана до политическите партии
Съобщение до СИК на територията на община Рудозем
Съобщение до Политическите партии и коалиции, относно предаване на изборните материали и списъци за гласуване в изборите за НС на 04.04.2021 г.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат