Кметство Грамаде
Кметски наместник - Валентин Хубенов Сираков
тел. 0895 538 139

E-mail: valentin.sirakov@abv.bg

4968 с. Грамаде