Кметство Бърчево
Кмет - Антон Севдалинов Пилев
тел. 0879 586 065

имейл: barchevo@rudozem.bg

4965 с. Бърчево

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат