Кмет

Инж. Недко Фиданов Кулевски


Роден на 17.09.1978 г. Женен с две деца.

Образование - висше:
Бакалавър, специалност "Разработка на полезните изкопаеми" - Минно - геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София. 

Магистрър, специалност "Индустриален мениджмънт"

Професионален опит:
2003 г. - 2007 г. Кметски наместник на с. Борие

2007 г. - 2011 г. Кмет на с. Борие
2011 г. - 2023 г. Заместник-кмет на община Рудозем
От 2023 г. - Кмет на община Рудозем

Езици: английски  


Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат