Проекти

Община Рудозем набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги по проект "Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан",Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01
18.09.2020

Стартира Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Рудозем“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, финансирана от Агенция за социално подпомагане.
29.04.2020

Обявление за проект "Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан"
21.04.2020

Съобщение за напредъка изпълнението на проект "Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан"
21.01.2020

Съобщение за напредъка изпълнението на проект „Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура на Община Рудозем“ Договор №: 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017 г. за отпускане на БФП
21.01.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ