Проекти

Информация за проект
10.07.2024
Информация за проект

И през настъпващото лято Община Рудозем е с пълен капацитет на социалната услуга „топъл обяд”
12.06.2024

Община Рудозем успешно продължава да предоставя социалната услуга „Грижа в дома”
23.05.2024

Община Рудозем проведе информационна среща
20.05.2024

ПОКАНА
08.05.2024

О Б Я В А за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”
17.04.2024
Обява за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”Заявление /бланка/Декларация /бланка/За повече информация относно законовите разпоредби, можете да се информирате от следните линкове: 1.       Закон за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/laws/ldoc/-12262909 2.       Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/laws/ldoc/2135468610 3.       Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084 4.       Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623 5.       Кодекс на труда- https://lex.bg/laws/ldoc/1594373121 6.       Закон за професионалното образование и обучение - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673921 7.       Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа -...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат