Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки.
30.03.2023
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на услуги с тежка механизация” и обособена позиция № 2: „Извършване на услуги, свързани с превози на товари”.ПРИЛОЖЕНИЯ:ПОКАНАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯЦеново предложение Обособена позиция №1Ценово предложение Обособена позиция №2

Обява за пазарни консултации
24.03.2020
   Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“Файлове за сваляне:Приложения, публикувано на 2020.03.24 в 16:17 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.05.08 в 14:01 ч.

Обява за пазарни консултации
13.03.2020
  Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство и реконструкция на съществуващ стадион в многофункционален спортен комплекс- гр. Рудозем“Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.03.13 в 16:02 ч.Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.24 в 16:28 ч.

Обява за пазарни консултации
13.03.2020
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.”Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 15:31 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.20 в 13:32 ч.

Обява за пазарни консултации
06.02.2020
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на услуги с тежка механизация”, обособена позиция № 2: „Извършване на услуги, свързани с превози на товари” и обособена позиция № 3: „Извършване на услуги със специализиран автомобил Автокран“Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.02.06Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.02.06Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.02.06Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.02.18