Кметство Елховец
Кмет - Венета Дичова Соколова


Главен експерт АПТИОН - Михаела Манева
тел. 0898572171

E-mail:elhovets@rudozem.bg

4970 с. Елховец

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат