Търгове по ЗОС

Отмяна на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот
16.11.2020

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен публична общинска собственост
20.10.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот
20.10.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот
20.10.2020

Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Рудозем за 2020 г.
20.10.2020

ПОПРАВКА ЗА ОБЯВА
14.10.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ