Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
15.05.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински движими вещи
15.05.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
29.04.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост
29.04.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
17.04.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
20.03.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат