Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
17.01.2023
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
28.09.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
28.09.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост
08.09.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
08.09.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост
17.08.2022
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост