Председател
инж. Венцислав Пехливанов

инж. Венцислав Венциславов Пехливанов
Роден на 31.03.1979г., Женен с две деца

Образование:
Степен бакалавър, специалност “Публична администрация” - ВСУ “Черноризец храбър” - гр.Варна
Степен магистър, специалност “Управление на международни бизнес проекти” - ВСУ “Черноризец храбър” - гр.Варна
Степен магистър, специалност “Информационна сигурност” - ПУ “Паисий Хилендарски” - Физико-технологичен факултет”

Професионален опит:
2004г.-2007г. Кмет на с.Рибница
2007г.-2011г. Кмет на с.Рибница
2012г. -2023г. Управител на “Глобал тръст” ООД
От 2023г. - Председател на Общински съвет гр.Рудозем

Политическа кариера:
2002г.-2020г. Председател на МС на ДПС с.Рибница
От 2020г. Председател на Общински съвет на ДПС гр.Рудозем
От 2020г. Заместник председател на Областен съвет на ДПС гр.Смолян

Езици:
Английски
Руски
 
Телефон: 0899911226
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат