Училища
На територита на община Рудозем функционират три училища - две средни и едно основно, както и седем детски градини