Кметство Чепинци
Кмет - Риза Ферхадов Брахимбашев
 

Главен експерт АПТИОН - Емилия Недкова Шукерова-Кисьова
тел. 0893313351

E-mail: chepintsi@rudozem.bg

4958 с. Чепинци
ул. Демокрация № 30

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат