Информация и материали за "Избори за Народно събрание 2021 г." на 11.07.2021 г.
Заповед №228/17.05.2021 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на община Рудозем за "Избори за Народно събрание 2021 г." на 11.07.2021 г.
Заповед №238/20.05.2021 г. - относно: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списаци в община Рудозем
Предварителни избирателни списъци
Предварителни избирателни списъци
Покана до политическите партии
Заповед №277/10.06.2021 г. - относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали
Заповед №278/10.06.2021 г. - относно: Образуване на секция за гласуване на лица в неравностойно положение
Заповед №291/23.06.2021 г. - относно: Образуване на секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
Съобщение до СИК и жителите на община Рудозем
Съобщение до политическите партии и коалиции парламентарно представени в Република България
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат