Новини

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
25.09.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА КВ. "КОЙНАРЦИ" ГР. РУДОЗЕМ
14.09.2023
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян уведомява жителите на кв."КОЙНАРЦИ", гр. Рудозем, че на 15.09.2023 г. /петък/, от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването, поради отстраняване на авария на главен водопровод Пловдивци-Мадан. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян се извинява за неудобството и благодари за разбирането!

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 11 – 17 СЕПТЕМВРИ 2023 г.
11.09.2023

КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурс на тема: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“
08.09.2023
Във връзка с Конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем“, организиран от Местна инициативна група „Кичика” – Мадан – Рудозем в изпълнение на проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ОБЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: I-во място: Разказ на Сара Венциславова Пехливанова, 13 г., НЧ „Родопчанка 2008“, с. Рибница, общ. Рудозем;  II-ро място: Рисунка на Ивалина Веселинова Атанасова, 16 г., НЧ „Иван...

Проведоха се Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика“ – Мадан – Рудозем и Изложение на продукти и промотиране на услуги – специфични за територия „Кичика“ – Мадан – Рудозем
30.08.2023
На 26 и 27 август в Градски парк – Мадан: реновиран терен в рамките на проект “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Административен договор № РД 50-46 от 06.10.2022 г., който се реализира от Сдружение „Местна инициативна група „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“ се проведоха Дни на приятелството и семейството на територията „Кичика“ – Мадан – Рудозем и Изложение на продукти и промотиране на услуги...

РСПБЗН РУДОЗЕМ ПРЕДУПРЕЖДАВА: ВНИМАНИЕ !!! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ!
28.08.2023

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат