Новини

ПОКАНА
22.01.2021

ПОКАНА
18.01.2021

ОБЯВА
14.01.2021
Заявление за ползване на  услуга „Асистентска подкрепа”Заявление за Асистент

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
05.01.2021
Уведомяваме жителите на община Рудозем, че се отменя публичното обсъждане на Бюджет 2021 г., насрочено за 06.01.2021 г., поради настъпили промени в нормативната уредба на ЗПФ, което предпоставя необходимостта от извършване на промени в някои от вътрешните нормативни документи.Жителите на общината ще бъдат уведомени за новата дата, на която ще бъде проведено публичното обсъждане на Бюджет 2021 г., чрез публикуване на нова покана на сайта на Община Рудозем и в други медии.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
31.12.2020

ПОКАНА
17.12.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ