Новини

Министъра на здравеопазването въведе извънредна епидемична обстановка в страната от 14.05.2020 г.
15.05.2020
Със Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. Министъра на здравеопазването - Кирил Ананиев въведе извънредна епидемична обстановка в страната от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас
05.05.2020
На 3 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки: а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство; б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице; в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител; г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване...

Заповед на министъра на здравеопазването, с която се разрешават посещенията на градски паркове и градини  
29.04.2020
Уважаеми жители на Община Рудозем,Уведомяваме Ви, че министъра на здравеопазването издаде Заповед РД-01-239/26.04.20, с която се разрешават посещенията на градски паркове и градини на следните лица:  - деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;  - собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.  Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра,...

Стартира Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Рудозем“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, финансирана от Агенция за социално подпомагане.
29.04.2020

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасния сезон в област Смолян през 2020 г.
22.04.2020

Важно съобщение във връзка с предоставяне на допълнителни социални услуги от Община Рудозем чрез Процедура за ДПБФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”
22.04.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ