Новини

Безплатни изследвания за рак на дебелото черво
25.04.2024
До края на юни всички жени и мъже на възраст 50 – 74 години (както и хора на друга възраст с фамилна обремененост), имат възможност да направят безплатен тест за окултни (скрити) кръвоизливи в изпражненията. Пробата се взима в домашни условия и се предоставя за изследване в същия ден В ЛАБОРАТОРИИ „НОЛЕКС“ (МЕДИЦЕЛ), БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №6, СМОЛЯН и „КЛИНИЛАБ“, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №23, ЗЛАТОГРАД. Изследванията се провеждат в рамките на Националната скринингова кампания „Заедно срещу рака на дебелото черво“, организирана от Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Безплатни контейнери за пробата можете да намерите в лабораторията, при личния лекар или в аптека „Софармаси“ на...

Тестват системата за ранно предупреждение при бедствия и въздушна опасност на 01.04.2024 г.
28.03.2024
Информираме гражданите на Община Рудозем, че във връзка с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 01.04.2024 г. /понеделник/ от 11:00 ч. ще се проведе тренировка със следните съобщения: - Извършва се техническа проверка - Национален сигнал за тревога - Национален сигнал за край на тревогата - Съобщение за край на техническата проверка

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН!
18.03.2024

Община Рудозем проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“
14.03.2024
Днес в Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“. Община Рудозем, съвместно с общините Мадан, Неделино, Девин и Борино разработиха Концепция за интегрирани териториални инвестиции, която цели екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Беше подписано партньорско споразумение с водещ партньор Община Рудозем. Предвидени са следните дейности за Община Рудозем с общ индикативен финансов ресурс от близо 8 000 000 лв.: 1. Мерки за развитие на туризма на територията на Община Рудозем · Проучване, археология и облагородяване на крепостта „Кичика“- ще бъдат...

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ"
27.02.2024
Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем ще се проведат както следва: - Рудозем, 14 март 2024 г. от 10:00 ч. в зала в Общинска администрация - Рудозем, бул. „България” № 15, гр. Рудозем; - Мадан, 14 март 2024 г. от 13:30 ч. в зала в Общинска администрация - Мадан, ул. "Обединение" 14, гр. Мадан; - Неделино, 19 март 2024 г. от 10;30 ч. в зала в Общинска администрация - Неделино, ул. "Александър Стамболийски" 104, гр. Неделино; - Девин, 20 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация - Девин, ул....

Стартира данъчна кампания 2024
01.02.2024
Община Рудозем уведомява всички данъкоплатци, че от 01.02.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година. Крайните срокове за плащане на първа вноска е до 30 юни, а втора - 31 октомври.На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.Налозите за текущата година може да заплатите по следните начини: На касите на Община Рудозем в брой или чрез ПОС терминални устройства и в кметствата по населени места. Онлайн чрез Централния виртуален ПОС терминал на Министерство на електронното...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат