Новини
Режим на питейната вода в гр. Рудозем
21.11.2022

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТЯ РУДОЗЕМ - ЕЛХОВЕЦ - ПЛОВДИВЦИ
31.10.2022
Във връзка със зачестили въпроси към Община Рудозем относно графика за временно спиране на движението по трасето Рудозем – Елховец – Пловдивци, Ви уведомяваме отново,...

ГРАФИК ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В НАПРАВЛЕНИЕ РУДОЗЕМ-ЕЛХОВЕЦ-ПЛОВДИВЦИ
14.10.2022
Във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ - с. Елховец - гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения", уведомяваме...

Покана за публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Рудозем за 2021г.
05.09.2022
Връзка чрез платформата за видеоконференции google meet - https://meet.google.com/hea-rfmc-kxa

ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА "ДЕТСКИ ЦЕНТЪР" ГР.РУДОЗЕМ НА 11.08.2022 Г.
09.08.2022

Обявления
ОБЯВА
29.11.2022
РЕШЕНИЕ № 410/27.10.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
28.11.2022
Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и...

ОБЯВА
15.11.2022
Искане за преценяване на необходимоста от извършване на оценка ва въздействие върху околната среда

ОБЯВА
14.11.2022
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №411 на Общински съвет – Рудозем от 27.10.2022г. е разрешено изменение на Подробен устройствен план...

ОБЯВА
14.11.2022
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-375/04.11.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и...