Новини
Заповед № РД-233 от 15.07.2024г.
16.07.2024

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" РУДОЗЕМ ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ, КАКТО ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ, ТАКА И ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПОЖАРИ!
16.07.2024
РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА  НАСЕЛЕНИЕТО" РУДОЗЕМ  ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ,...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
09.07.2024
Приложения:1. Обяснителна записка2. Отчет данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 3. Разчет за финансирането на Капиталовите разходи

ГОДИШЕН ДОКЛАД
04.07.2024
За оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и административно обслужване в Община Рудозем

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
04.07.2024
  О Б Я В А       Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмено  искане Вх. № КПД - 11- 258 - ( 11 )/03.07.2024г....

Обявления
ЗАПОВЕД № РД-236 от 16.07.2024г.
16.07.2024
Заповед № РД-236 от 16.07.2024г. относно: Въвеждане на временна организация на движението по общинската пътна мрежа във връзка със съхраняване на пътните настилки при повишаване...

Заповед № РД-233 от 15.07.2024г.
15.07.2024

Заповед № РД-230 от 15.07.2024г.
15.07.2024
Заповед № РД-230 от 15.07.2024г. относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване  (ПРЗ)/изменение/ за ПИ с идентификатор...

Заповед № РД-231 от 15.07.2024г.
15.07.2024
Заповед № РД-231 от 15.07.2024г. относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация  (ПР) за имот с идентификатор 63207.506.83, попадащ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД
09.07.2024
ГОДИШЕН ДОКЛАД

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат