Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Обява за пазарни консултации
06.02.2020
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на услуги с тежка механизация”, обособена позиция № 2: „Извършване на услуги, свързани с превози на товари” и обособена позиция № 3: „Извършване на услуги със специализиран автомобил Автокран“


Файлове за сваляне:

Покана, публикувано на 2020.02.06

Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.02.06
Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.02.06

Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.02.18
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат