Приемно време
ПРИЕМНИ ДНИ:

КМЕТ НА ОБЩИНА 
 
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ОТ ДО
ПОНЕДЕЛНИК 9.30 ЧАСА 12.00 ЧАСА

                                       

 ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ 

 
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ОТ ДО
ПОНЕДЕЛНИК 11.00 ЧАСА
15.00 ЧАСА
12.00 ЧАСА
16.00 ЧАСА
ПЕТЪК 10.00 ЧАСА
15.00 ЧАСА
12.00 ЧАСА
16.00 ЧАСА