Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Председател:
  • Семир Севдалинов Сираков
 Членове:
  • Николина Ангелова Костадинова
  • Инж. Евелин Веселинов Бозов

 

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат