Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика и спорт

Председател:

  • Николина Ангелова Костадинова

Членове:

  • Семир Севдалинов Сираков
  • Николай Бисеров Михтарски
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат