Комисия по устройство на територията, благоустрояване, екология, законност и обществен ред
Председател:
  • д-р Денис Александров Инджов

Членове:

  • Хайридин Молабрахимов
  • Инж. Радослав Филизов
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат