Комисия по бюджет, финанси и икономика
Председател:
  • Диан Малеков
Членове:
  • Димитър Радославов Мадански
  • Севин Ферадова Шевелиева
  • Александър Емилов Гюров
  • Шукри Асанов Халилов
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат