Състав
1. инж. Венцислав Венциславов Пехливанов  - Председател на Общински съвет
2. Диан Фиданов Малеков - Зам. - председател на Общински съвет
3. д-р Денис Александров Инджов - Зам. - председател на Общински съвет
4. Димитър Радославов Мадански
5. Николина Ангелова Костадинова
6. Семир Севдалинов Сираков
7. Севин Ферадова Шевелиева
8. Александър Еминов Гюров
9. Хайридин Хайриев Молабрахимов
10. инж. Радослав Валентинов Филизов
11. Шукри Асанов Халилов
12. Николай Бисеров Михтарски
13. инж. Евелин Веселинов Бозов

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат