Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности
Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска
тел. 0899911212
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат