Кметство Равнината
Кмет - Илиян Славков Емилов
тел. 0896 665 208

E-mail: ravninata@rudozem.bg

4781 с. Равнината

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат