Кметство Сопотот
Кмет - Фахри Хайриев Рупецов
тел. 0894 313 289

E-mail: sopotot@rudozem.bg

4974 с. Сопотот

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат