Кметство Рибница
Кмет - Страхил Митков Пехливанов
тел. 0893356753

E-mail: ribnitsa@rudozem.bg

4973 с. Рибница

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат