Новини
Важно съобщение във връзка с предоставяне на допълнителни социални услуги от Община Рудозем чрез Процедура за ДПБФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”
22.04.2020
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ