Обяви и съобщения
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Рудозем, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията
17.05.2024
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат