Търгове по ЗОС

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
08.03.2021

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост
08.03.2021

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост
17.02.2021

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от не жилищен недвижим имот - частна общинска собственост
17.02.2021

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот
19.01.2021

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
12.01.2021

Търсене