Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Актуални новини
09 май 2019
ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУ ...
На 07.05.2019 г. г-н Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем подписа договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0068-C0 ...
 
08 май 2019
Протокол от заседание на комисия по ...
Протокол от заседание на комисия по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
 
02 май 2019
ОВЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 ...
ОВЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 
15 април 2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 О ...
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
04 април 2019
Произвеждане на избори за членове на ...
Произвеждане на избори за членове на Европейски парламент на 26.05.2019 г.
 
27 март 2019
ОВЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 ...
ОВЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 
27 март 2019
ЗАПОВЕД №85/25.03.2019 г.
ЗАПОВЕД №85/25.03.2019 г.
 
26 март 2019
ОВЯВЛЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 ...
ОВЯВЛЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ ОБЩИНА РУДОЗЕМ, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУ ...
 
21 март 2019
Заповед №80/21.03.2019 г.
Заповед №80/21.03.2019 г.,относно Организационно-техническата подготовка за провеждане на предстоящите избори за членове на Европейски п ...
 
20 февруари 2019
Отчет на бюджета на Община Рудозем з ...
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.