Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Архив новини
12 декември 2019
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛ ...
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори 63207.506.30, за който е отредено УПИ IV-453 и улична регулация ...
 
12 декември 2019
ИЗМЕНЕНИЕ HA ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛ ...
ИЗМЕНЕНИЕ HA ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-ПР 63207.506.856, 506.42, 506.41, 506.40, представляващи съответно УПИ V-464, УПИ III -454,45 ...
 
04 декември 2019
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.
 
03 декември 2019
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ
 
29 ноември 2019
Информация във връзка с изпълнение н ...
Информация във връзка с изпълнение на задължения по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда.
 
29 ноември 2019
ЗАПОВЕД №421/29.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №421/29.11.2019 г.
 
25 ноември 2019
ЗАПОВЕД №415/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №415/22.11.2019 г.
 
22 ноември 2019
ЗАПОВЕД №414/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №414/22.11.2019 г.
 
21 ноември 2019
ЗАПОВЕД №401/15.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №401/15.11.2019 г.
 
20 ноември 2019
РЕШЕНИЕ №393/24.10.2019 г. на Смолен ...
РЕШЕНИЕ №393/24.10.2019 г. на Смоленски административен съд