Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Новини
12 декември 2019
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-ПРЗ
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори 63207.506.30, за който е отредено УПИ IV-453 и улична регулация в кв. 69 п ...
 
12 декември 2019
ИЗМЕНЕНИЕ HA ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-ПР
ИЗМЕНЕНИЕ HA ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП-ПР 63207.506.856, 506.42, 506.41, 506.40, представляващи съответно УПИ V-464, УПИ III -454,455,456,457, ...
 
04 декември 2019
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.

Контакти
Централа: 0306/ 9-91-99
Факс: 0306/9-91-41
Анкета
Бихте ли се включили в планирането на местните(общински) политики?